Täysistunto 73/2010

Valtioneuvoston tiedonanto 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ohjelmasta

Veijo Puhjo (vas):

Herra puhemies! Pyysin puheenvuoron sen takia, kun edellisessä puheenvuorossa yhden kohdan lopusta jäi tärkein asia eli loppupäätelmä kokonaan pois. Esitän tämän kappaleen nyt sitten uudestaan.

Näyttääkin siltä, että hallitus ei haluakaan niihin ratkaisua, vaan tyytyy vain toimimaan eräänlaisena toimitusministeristönä. Esimerkiksi rautateiden peruskorjausten rahoitusvajaus vuodesta 1995 lähtien on tullut jo lähes miljardin euron suuruiseksi. Me kaikki tiedämme, että tämä on rapauttanut pahasti rautatieverkkoa. Jos hallitus jatkaa vain Vanhasen linjoilla, niin tilanne vain huonontuu. Esimerkiksi vuosittain korjaustarvetta olisi 190—200 miljoonan euron edestä, mutta tälle vuodelle on käytössä vain 120 miljoonaa euroa, ja ensi vuodelle on tarjolla enää 83 miljoonaa euroa. Ellei rata-asioissa Kiviniemen ja Kataisen hallituksen linja muutu, miten voidaan edes kuvitella pohjoisten kaivoshankkeiden toteutuvan ilman kunnon rataverkkoa?


Jouko Skinnari (sd):

Arvoisa puhemies! Pääministeri täällä kovasti haastoi oppositiota sen osalta, ettei esitetä mitään. Mutta näissä opposition ehdotuksissahan on ollut selkeästi esillä se, että meillä infraa, eli teitä, moottoriteitä, tiestöä yleensäkin, rautateitä ja myös vesiteitä, tänä aikana joka tapauksessa tarvitaan, ja myös sitä silmällä pitäen, että Suomi tästä vientilamasta nousee, me tarvitsemme hyvän infran.

Me tarvitsemme myös nämä verkot, jotka meillä Suomessa it-alalla ovat. Sen jälkeen, kun Soneran kanssa meneteltiin minun mielestäni tyhmästi siinä mielessä, että omana Sonerana sitä ei kehitetty vaan se yhdistettiin Teliaan, TeliaSonera ei ole pystynyt vastaamaan siihen verkkojen haasteeseen eivätkä myöskään Elisa ja DNA yhdessä. Ja tämä on vaikuttanut muun muassa siihen, että terveysalalla Suomessa kunnat, terveysalan kuntayhtymät ja sosiaali- ja terveyssektori kukin aika usein toimivat sillä tavoin, että nämä yhteydet eivät pelaa.

Samaan aikaan valtion tämä uusi sinänsä hyvä idea Solidium seuraa tilannetta. Vähän samanlainen vastaus tässä kuin Pankkivaltuustollekin, että haloo, Solidium, nyt on menossa peli, tulkaa tekin mukaan pelaamaan. Solidium seuraa katsomosta, siellä on korkeapalkkaisia ihmisiä, ja samaan aikaan kuitenkin Suomen alueet huutavat investointeja. Tässä suhteessa meillä on paljon tehtävää, ja tämän takia minusta tällä hallituksen esityksellä, voisi sanoa, että yhdessä työeläkerahastojen investointien kanssa niin, että sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti, voitaisiin Suomessa saada paljon aikaan. Tässä suhteessa kyllä haastaisin hallituksen ja samalla vastaisin siihen, ettei ole mitään esitetty. Tässä esitettiin jälleen.