Täysistunto 7/2012

Laki vammaisetuuksista annetun lain 14 ja 51 §:n muuttamisesta

Outi Mäkelä (kok):

Arvoisa puhemies! Nyt käsillä olevan lakialoitteen vammaisetuuslain muuttamisesta tulisi oikeastaan olla hallituksen esitys. Jo vuonna 2001 eli yli 10 vuotta sitten eduskunta hyväksyessään lain vammaistukilain 2 ja 8 §:n sekä kansaneläkelain muuttamisesta hyväksyi siihen yhteyteen lausuman: "Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että gluteenittomaan ruokavalioon kuuluvien tuotteiden hintakehitystä seurataan ja tarvittaessa annetaan eduskunnalle esitys etuuden tason tarkistamiseksi." Tämä lause on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi eikä ole toteutunut.

Tämän aloitteen tarkoitus on sekä sitoa gluteenittoman ruokavalion ruokavaliokorvaus indeksiin että nostaa korvaus asiaan kuuluvalle tasolle. Yhteensä tämä asia vaikuttaa tällä hetkellä 30 000 suomalaiseen keliaakikkoon. Se määrä on vain osa niistä, jotka on diagnostisoitu, ja varmasti on vielä useampia, jotka sairastavat tätä sairautta.

Keliakiaa sairastavat ovat voineet hakea 1.10.2002 alkaen ruokavaliokorvausta gluteenittoman ruokavalion aiheuttamista lisäkustannuksista. Korvausta haetaan Kelasta, se on 21 euroa per kuukausi ja tarkoitettu 16 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Ruokavaliokorvaus ei siis tällä hetkellä ole sidottu indeksiin, joten korvaus on pysynyt saman suuruisena vuodesta 2002 lähtien. Korvauksen ostovoima on täten elinkustannusindeksin mukaan alentunut vuosien saatossa huomattavat 16 prosenttia. Tästä syystä vammaisetuuslain 14 §:n määrittelemää 21 euron kuukausikorvaussummaa on korotettava.

Lisäksi on huomionarvoista, että tuo 21 euron korvaussumma, jonka ostovoima siis tuohon vuoteen 2002 verrattuna on enää 17,6 euroa, todellisuudessa on alentunut vielä enemmän, koska gluteenittomien tuotteiden hinnat ovat nousseet tässä vuosien varrella enemmän kuin vastaavien tavanomaisten tuotteiden. Indeksillä korjattuna korvaus olisi tällä hetkellä 24,36 euroa. Tuore Kuluttajaviraston vertailu osoittaa, että etuuden korotus on todellakin tarpeen. Keliakian erityisruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia keskimäärin noin 65 euroa kuukaudessa. Nykyisellä kustannustasolla 21 euroa ei täytä edes korvauksen perusteena olevan lääkekorvausjärjestelmän alinta luokkaa, joka on 42 prosenttia ja olisi siis nykyisellä kustannustasolla 27,3 euroa.

Ainoa hoito keliakiaan on gluteeniton ruokavalio. Keliakia on elinikäinen sairaus, joka ei parane, mutta ruokavaliohoidolla sairaus pysyy oireettomana ja sen kanssa voi elää normaalia elämää. Hoitamaton keliakia kuitenkin aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia yhteiskunnalle erilaisina hoitokuluina, ja ihmisille se aiheuttaa muun muassa osteoporoosia, lapsettomuutta, maksasairauksia ja masentuneisuutta sekä vakavimmillaan ohutsuolen syöpää. Keliakiaa on melko vähän vielä tutkittu ja kaikkia seurauksia ei vielä välttämättä edes tiedetä.

Arvoisa puhemies! Uusi, korotettu ja indeksiin sidottu ruokavaliokorvaus tulee määrittää lääkekorvausjärjestelmän erityiskorvausluokan mukaan, koska keliakia on elinikäinen ja haasteellinen sairaus, jonka ainoana hoitona ovat nämä kohtalaisen kalliit gluteenittomat tuotteet. 72 prosentin erityiskorvausluokassa ovat tällä hetkellä muun muassa pienten lasten maitoallergia ja synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt. Gluteenittoman ruokavalion aiheuttamat ylimääräiset kustannukset, jotka siis ovat 65 euroa kuukaudessa, voisivat hyvin olla tällä periaatteella myös korvattavia. Vuositasolla kokonaiskustannukset olisivat 16,7 miljoonaa euroa.

Toivon, että tämä aloite saa myönteistä suhtautumista valiokunnassa.

Oliko edustaja Kaikkosella tai muilla halua käydä tästä debattiosuutta? (Antti Kaikkonen: Ei, herra puheenjohtaja!) — Selvä, sitten mennään puheenvuorojärjestyksessä.


Pirkko Mattila (ps):

Arvoisa puhemies! On hyvä, että nyt tämä jämähtänyt lainsäädännöllinen tila saataisiin eteenpäin. Elikkä tämä lakialoite on selkeä, hyvä kannanotto sairauteen ja elinikäiseen dieettiin, joka siihen on ainoa oikea hoito. Tietysti myös ostovoiman kehitys, hintojen nousu otetaan tässä selkeästi esille, ja samalla tämä on muistutus meille kaikille siitä, missä oikeastaan se terveys tuotetaan. Elikkä siellä sosiaali- ja terveyspalveluissa sammutetaan tulipaloja, mutta tässä esimerkkinä oikea ruokavalio on se, millä se terveys myös saavutetaan. Vaikka täällä tietysti, niin kuin asiaan kuuluu, on otettu huomioon kokonaiskustannuksia, niin uskon, että itsehoitoon kannustamisella loppujen lopuksi varmasti tämä tuo myös säästöjä.


Lea Mäkipää (ps):

Arvoisa puhemies! On toivottavaa, että tämä edustaja Mäkelän lakialoite käsiteltäisiin niin, että se voitaisiin todella yksimielisenä hyväksyä täällä eduskunnassa.

Tämä keliakia on elinikäinen perinnöllinen sairaus, ja vain ruokavaliota noudattamalla ihminen pysyy kyllä työ- ja toimintakykyisenä. Mutta sairaan on muistettava, että tosiaan pitää joka päivä syödä sitä gluteenitonta, on se sitten kysymyksessä joulu tai juhannus, ja tämä korvaus on mitättömän pieni tällä hetkellä, 21 euroa kuukaudessa.

Jokainen tietää, että nämä gluteenittomat ruuat ovat hirmuisen kalliita. Esimerkiksi gluteeniton vehnäjauho on lähes kymmenen kertaa kalliimpaa kuin tavallinen vehnäjauho, samoin leivät, pullat ynnä muut. Varsinkin ajatellen pienituloisia niin välttämättä pienituloiset eivät hoida terveyttä, koska eivät pysty maksamaan kaupoista ostettua gluteenitonta ruokaa. Gluteenittomien tuotteiden kalleus on ongelma myös nuorille, jotka siirtyvät lapsen vammaistuen piiristä ruokavaliokorvauksen piiriin täytettyään 16 vuotta, ja ruokakorvaus on vain neljännes lapsen vammaistuen suuruudesta. Eli toivottavasti saadaan tämä hyvä laki eteenpäin, ja niin kuin täällä jo edustaja Mäkelä hyvin seikkaperäisesti esitti, niin näitä on tällä hetkellä runsaat 30 000 ja nuoria alle 16-vuotiaita on 1 800 henkilöä. Eli tämä on semmoinen sairaus, josta hän, joka ei sitä itse käy läpi, ajattelee, että no, turhaan ne niitä gluteenittomia ruokia ostavat, mutta toivottavasti saamme hyvän lopputuloksen.


Vesa-Matti Saarakkala (ps):

Arvoisa herra puhemies! On todella kulunut kohta kymmenen vuotta, kun tämä gluteeniton ruokavalio on tullut korvattavan dieetin piiriin, ja tämä korvaussumma 21 euroa, aivan niin kuin tässä lakialoitteessa todetaan, on jo lähtökohtaisesti aivan liian pieni. Nämä gluteenittomat leipäpaketit maksavat noin 4 eurosta varmasti ylöspäin, ja usein ne ovat vielä pakastettuja ja sitten tuoreempi tavara on vielä kalliimpaa ja sitä on hankalasti saatavilla. Oletuksena nyt on, että tänä päivänä kun esimerkiksi jaetaan ruoka-apuna paljon valmista leipää, niin kyllä ainakin itse koen, että tämä 21 euroa, joka ei todellakaan riitä hädin tuskin näitten valmiitten leipien ostamiseen kuukaudessa, jos katsotaan erotusta normaaliin leipätuotteeseen, on liian matala ja sen ostoarvo on, niin kuin tässä aloitteessa kerrotaan, tänä päivänä se alle 18 euroa. Sen pitäisi siten olla, jos sitä olisi indeksikorotettu, tämä noin vajaa 25 euroa, mutta tosiasiassa kun 65 euroa tutkimusten mukaan keliaakikolta kuluu enemmän tähän ruokaan kuin muilta niin sanotusti normaaliruokavaliolla olevilta, niin ilman muuta tämä esitys 46,80 eurosta on aivan kohtuullinen ja perusteltu ja myös löytyy tuota vertailupohjaa, mistä puhutaan, kun puhutaan tästä dieetistä.

Tämähän on lääkehoitoon verrattava asia, ja ihmetyttääkin se, onko niin, että yhteiskunta arvostaa kuitenkin enemmän sitten tällaista droppihoitoa kuin sitä, että lääkitään vakavaa sairautta ruokavaliolla. Tämän ruokavalion osalta voi vielä todeta sen, että jos syö tavallista ruokaa, siis näitä kotimaisia viljatuotteita ja näin laiminlyö tätä ruokavaliota, niin se aiheuttaa vakavia seurauksia, ja kyse on siis todella vakavan luokan asiasta, jos säästömielessä lähtee laiminlyömään tätä keliaakikolle tarkoitettua hoitomuotoa.

Yleisesti ottaenkin on niin, että keliaakikot joutuvat näkemään paljon vaivaa siinä, että he esimerkiksi joukkoruokailujen yhteydessä tai ulkona syödessä saavat selvitettyä sen, onko ruoka gluteenitonta. Siinä usein joudutaan kiertämään useampikin paikka, jos ei aina halua samassa paikassa vierailla, että löytyy varmuudella. Usein onkin niin, että silloin jos hinta on alhainen, niin voi melkeinpä suoraan ennakoida, että kyseinen ruoka ei ole gluteenitonta, jos siinä viljatuotteita tai jauhoja on käytetty.

Eli toivon todella, että tämä aloite edistyy. Siinä on kaikki perusteet olemassa. Ne on aukottomasti tässä aloitteessa tuotu esille, ja nyt on korkea aika tämä etuus, joka ainoana vammaisetuutena ei ole indeksikorotusten piirissä, laittaa kuntoon.


Lauri Heikkilä (ps):

Arvoisa puhemies! Vammaisetulain mukainen korvaus keliakiaa sairastaville on tärkeä. Sairaus on pitkäaikainen, ja erityisruokavalion noudattaminen lisää elinkustannuksia. Myöskin tuotteitten hinnat ovat viime aikoina kohonneet. On tarpeen myös korottaa maksettavaa korvaussummaa ajoittain, koska ruokavaliokorvaus on vammaisetuus, jota ei ole sidottu indeksiin, niin kuin tässä monessa puheessa on jo tullut selväksi. Mielestäni lakialoite on tarpeellinen ja selkeästi perusteltu, ja toivon, että se hyväksytään.


Sanni Grahn-Laasonen (kok):

Arvoisa puhemies! Sosiaali- ja terveysministerin asettama lääkekorvaustyöryhmä luovutti tänään raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle. Siinä perusajatuksena on, että paljon lääkkeitä käyttävien potilaiden asemaa helpotetaan alentamalla vuotuista omavastuukattoa. Keliakian osalta tiedämme, että hoitoina ja lääkkeinä tähän sairauteen ovat hinnakkaat gluteenittomat elintarvikkeet. Sairaus on elinikäinen. Olisi kohtuullista, että keliaakikkojen ruokavaliokorvaus seuraisi yleistä elinkustannusten nousua. Haasteellisen taloustilanteen tiedämme kaikki, mutta toivon, että tätä keskustelua käytäisiin nyt, kun samaan aikaan keskustellaan laajemmassakin mittakaavassa lääkekorvauksista.


Inkeri Kerola (kesk):

Arvoisa herra puhemies! Olin eduskunnassa tuolloin vuonna 2002, jolloin oli mahdollista ensimmäisen kerran hakea tätä avustusta tai tukea, ja olen erittäin hyvilläni siitä, että vaikka aikaa on kulunut, nyt ollaan siinä vaiheessa, että tätä korvausta aiottaisiin tai aiotaan nostaa. Uskon siihen, että hallitus on tehnyt vakaan päätöksen, koska tämän aloitteen ensimmäisenä allekirjoittajana on kuitenkin hallituspuolueen jäsen ja silloinhan täytyy olla jotain kaikupohjaa sille, että aloitteella on myös mahdollisuuksia mennä läpi.

Haluaisin korostaa kahta asiaa tämän korvausasian yhteydessä. Meillä kaikilla, joilla on lähipiirissä gluteenitonta ruokavaliota käyttäviä ihmisiä, on tiedossa se, kuinka paljon enemmän saa pulittaa ruokakassistaan, kun kassiin sijoittaa gluteenittomia tuotteita, olkootpa ne sitten raaka-aineita tai valmiita tuotteita. Ensimmäinen asia, joka mielestäni tässä on hyvä huomioida, on terveyden edistäminen. Nämä ihmiset huolehtivat omaehtoisesti, vapaaehtoisesti terveydestään, ja voimme todeta, kuinka paljon ruokavaliolla siihen voi itse kukin sitten vaikuttaa.

Toinen asia on vaikuttavuus. Jos tämänvertaisella korotuksella ja korvauksella voidaan vaikuttaa ihmisten terveydentilaan ja siitä aiheutuviin lisääntyviin kustannuksiin, niin mielestäni on oikeutettua, että tähän korvaustasoon todella puututaan ja sen lisäksi sidotaan indeksiin. Kaksi tärkeää asiaa: terveyden edistäminen ja vaikuttavuus, jotka koituvat sitten terveydenhuollon lisääntyvinä kustannuksina.

Lisäksi toivon, arvoisa puhemies, että tämä korvaus ja etuus ei vaikuttaisi muihin vammaisetuuksiin, sillä sellaisiakin tulkintoja on tehty, että joku muu etuus on poistettu, kun henkilö saa tästä keliakiasta johtuvaa vammaiskorvausta.


Antti Kaikkonen (kesk):

Arvoisa puhemies! Edustaja Mäkelä on lakialoitteessaan ottanut esille erittäin tärkeän asian. Ruoka-aineallergiat ja yliherkkyydet rajoittavat tuhansien suomalaisten elämää. Keliakiassa ei ole kyse kuitenkaan ruoka-aineallergiasta tai yliherkkyydestä, vaan se on autoimmuunisairaus, jossa ihmisen oma immuunijärjestelmä hyökkää kudoksia vastaan gluteenin reagoidessa. Pienikin gluteenimäärä aiheuttaa ohutsuoleen suolinukkavaurion. Keliaakikon ruokavalio vaatii aivan erityistä tarkkailua, sillä ruuan tulee olla täysin gluteenitonta. Tämä tarkoittaa sitä, että keliakiaa sairastavan tulee koko elämänsä ajan välttää vehnää, ohraa ja rukiita niiden sisältämän valkuaisainegluteenin vuoksi. Nämä viljat ovat tärkeä osa erityisesti suomalaisten ruokaympyrää, joten niiden välttäminen vaatii todellista tarkkuutta. Ruokavaliohoidon avulla sairaus ei etene ja sitä sairastava pysyy oireettomana. Elinikäisen ja ehdottoman keliakiaruokavalion avulla ehkäistään hoitamattoman keliakian aiheuttamia lisäsairauksia kuten osteoporoosia ja hedelmättömyyttä.

Viimeisimpien tutkimusten mukaan Suomessa keliakiaa sairastaa noin 2 prosenttia väestöstä eli jopa noin 100 000 henkilöä mutta heistä vasta kolmasosa elikkä noin 30 000 on diagnosoitu. Diagnosointia vaikeuttavat keliakiaan liittyvät monet oireet, jotka voivat liittyä moniin muihinkin sairauksiin, vähäoireisuus tai jopa oireettomuus.

Arvoisa puhemies! Gluteeniton ruokavalio aiheuttaa mittavia lisäkustannuksia ruokaostoksissa, kuten tässä salikeskustelussa on jo todettu. Vuoden 2002 lokakuusta lähtien keliakiaa sairastavat ovat olleet oikeutettuja hakemaan Kelalta ruokavaliokorvausta. Näitä hakijoita viime syyskuun lopussa oli noin 30 000. Korvattava summa on todella verraten pieni, vain 21 euroa kuukaudessa. Koska korvausta ei ole sidottu indeksiin, on sen ostovoima pudonnut vuosien kuluessa peräti 16 prosenttia.

Arvoisa puhemies! Ruokakauppareissut käyvät kuluttajan kukkarolle, vaikka ostoskoriin kerääntyisi aivan tavallisia tuotteita. Erityisen kalliiksi ruokakulut tulevat keliakiaa sairastaville, jotka joutuvat maksamaan gluteenittomista tuotteista, kuten jauhoista, leivistä, kahvileivistä ja pastoista, moninkertaiset kilohinnat vastaaviin tavallisiin tuotteisiin verrattuna. Ruokavaliokorvauksien korvaussumma vastaa nykyisellään vuoteen 2002 verrattuna enää 17,64:ää euroa. Kun ottaa huomioon gluteenittomien tuotteiden valtavan hinnannousun, on ostovoima alentunut tuosta vielä enemmän. Kuten edustaja Mäkelä lakialoitteessaan ehdottaa, tulisi korvaussumma korottaa sitomalla se indeksiin ja huomioimalla korotuksissa myös erikoisruokavalion aiheuttamat välilliset kustannukset ja henkinen kuormitus. Indeksillä korjattuna korvaussumma olisi 24,36 euroa. Keliakialiiton mukaan keliakian erityisruokavaliohoito aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia keskimäärin 65 euroa kuukaudessa. Edustaja Mäkelän aloitteen mukaan uusi korotettu ja indeksiin sidottu ruokavaliokorvaus tulisi määrittää lääkekorvausjärjestelmän erityiskorvausluokan mukaan. Tällöin korvaus olisi 72 prosenttia elikkä 46,80 euroa kuukaudessa.

Arvoisa puhemies! Tämä erityiskorvausluokkaan siirtyminen ei korvaisi kaikkia rahallisia kustannuksia mutta olisi parempi kuin nykyisin maksettava häilyvän pieni korvaus. Keliakiaa sairastavat joutuvat usein henkisestikin raskaisiin ja epätasa-arvoisiin tilanteisiin sairautensa vuoksi. Vähintä, mitä heidän vuokseen voisi tehdä, olisi ruokavaliokorvauksen korottaminen.

Lopuksi todettakoon, että onhan tietysti tätä sukua olevia muitakin tilanteita, kuten itseni kaltaista laktoosi-intoleranssia kärsivät suomalaiset, joita on aika paljon ja joille käy ainoastaan laktoositon ruokavalio, ja laktoosittomat tuotteet ovat myöskin selvästi kalliimpia kuin tavalliset tai vähälaktoosiset tuotteet. Mutta lienee niin, että tässä kohtaa ei ole varaa kehittää vastaavaa korvausjärjestelmää laktoosi-intoleranssi-ihmisille, mutta kyllä sekin nyt ihan pohtimisen arvoiselta ajatukselta tuntuisi, miten myös muita ryhmiä voitaisiin huomioida, mutta en lähde tässä kohtaa nyt mitään tästä asiasta esittämään, kun tiedän valtiontalouden realiteetit juuri tällä hetkellä. Mutta tämä keliakia-asia on vielä asteen vakavampi ongelma keliakiaa sairastaville, ja siksi se olisi syytä hoitaa, ja siksi tuen tätä edustaja Mäkelän lakialoitetta ja toivon sille myötätuulta valiokuntakäsittelyssä.


Katja Taimela (sd):

Arvoisa herra puhemies! Hyvät kollegat! Keliakia on tuttu allekirjoittaneelle ystävien ja edellisen työn kautta, mutta asia tulee edelleen esiin monissa eri yhteydenotoissa. Viime vaalikaudella tein myös kirjallisen kysymyksen keliakiakorvauksen tasokorotuksesta. Tuolloin kysymykseeni vastasi silloinen sosiaali- ja terveysministeri Hyssälä ottaen esiin viime vaalikauden jonkinlaisen taikasanan, uskallan nyt sanoa näin, Sata-komitean. Asiaa pohdittiin sosiaaliturvan uudistamiskomiteassa, ja osana tätä kokonaisuutta myös ruokavaliokorvaus oli komitean pohdittavana.

Parhaillaan salissa puhuttava edustaja Mäkelän tekemä lakialoite on varsin kannatettava. Keliakiaa sairastavat ovat todellakin voineet saada lokakuusta 2002 korvausta erikoisruokavalion aiheuttamista kustannuksista, ja tämän 21 euron riittävyydestä ja riittämättömyydestä on puhuttu lähes tuosta saakka, ja edustajat ovat tehneet useita erilaisia toimenpiteitä ja ehdotuksia asian päivittämisestä. Tässä asiassa ei mielestäni ole myöskään minkäänlaista hallitus—oppositio-asetelmaa, koska tässä ovat monet eri edustajat toimineet tämän asian suhteen.

Korvauksen ostovoima on vuosien kuluessa heikentynyt, gluteeniton ruokavalio on kaiken lisäksi varsin kallis, ja kysymys on todellakin sairauden hoidosta. Muun muassa näistä syistä toivon, että tässä salissa ja valiokunnassa riittää vihdoin voimaa tehdä tämän asian eteen tarvittavia päätöksiä. Keliakiaa sairastavat ovat todellakin odottaneet vuoroaan jo 12 vuotta.


Inkeri Kerola (kesk):

Arvoisa herra puhemies! Nyt kun kuuntelee tätä meidän keskustelua ja kuinka yhteneväiset kantamme tämän asian suhteen ovat, niin on pakko kysyä, ettekö voi yhtään antaa signaalia, varsinkin ne, jotka istuvat nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, tämän lakiehdotuksen suhteen, että onko näkymässä vihreää valoa, vai keskustelemmeko ihan turhaan tästä koko asiasta. Kentältähän tulee paljon painetta ja kyselyitä tämän korotuksen suhteen, ja totta kai me eduskunnassa yhteisesti teemme, mitä voimme, mutta kun tämä on kuitenkin taloudellinen kysymys, niin signaalia siitä, repeääkö hallitukselta resursseja tämän asian toteuttamiseen, olisi mielenkiintoista saada.


Outi Mäkelä (kok):

Arvoisa puhemies! On ollut mukava huomata, että tälle asialle on todellakin tukea, ja kiitos tässä vaiheessa jo kaikille aktiivisesta keskustelusta.

Näihin edustaja Mäkipään esille nostamiin näkemyksiin on helppo yhtyä. Pahin vaihtoehto todellakin on, että ihminen laiminlyö oman sairautensa hoitamisen ja itsestään huolehtimisen sen vuoksi, että hänellä ei ole varaa tai mahdollisuuksia ostaa näitä kalliimpia tuotteita.

Myös edustaja Saarakkala kiinnitti tärkeään asiaan huomiota. Yhteiskunta ei todellakaan voi olla sensorttinen, että priorisoidaan lääkehoitokorvauksia suhteessa ruokavaliohoitoon. Tässä on kuitenkin kyse siitä, että jokaisen ihmisen on pakko syödä ja tähän sairauteen ei ole olemassa lääkkeitä.

Edustaja Kaikkonen nosti tämän laktoosi-intoleranssi-asian. Se on todella myös asia, joka kuuluu monen keliaakikon arkeen, ja kaikki sympatiani myös niille, jotka laktoosi-intoleranssista kärsivät.

Toivotaan todella, että vihdoin on tullut se aika, että tämä keliakiakorvaus saadaan nyt oikealle tolalle ja voidaan sitoa indeksiin.


Jaana Pelkonen (kok):

Arvoisa puhemies! Edustaja Mäkelän puheenvuoroon olisi ollut hyvä päättää, mutta kannan nyt vielä oman korteni kekoon. Sairauksien ennaltaehkäisyn tärkeydestä puhutaan paljon, on puhuttu iät ja ajat, ja nyt tässä olisi käsillä konkreettinen asia eli keliakia, jonka kohdalla olisi aika siirtyä niistä puheista tekoihin.

Kuten salissa on tänään jo useaan otteeseen todettu, aiheuttaa hoitamaton keliakia monia vaikeita sairauksia, kuten maksasairauksia, lapsettomuutta, masentuneisuutta ja jopa ohutsuolen syöpää, ja kaikki nämä ovat toteutuessaan merkittävästi suurempia kuormituksia niin yksilölle itselleen kuin yhteiskunnallekin verrattuna näiden sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Edustaja Mäkelän lakialoite on siis erittäin tärkeä. Kysehän on loppujen lopuksi vain meidän päättäjien tahtotilasta ja kyvystä nähdä myös tätä päivää kauemmas tulevaisuuteen.


Outi Mäkelä (kok):

Arvoisa puhemies! Unohdin vielä: huomenna on nimittäin Keliakialiiton infotilaisuus tuolla lähetystöjen vastaanottotiloissa, ja kutsun tässä nyt kaikki sinne myös keskustelemaan ja tutustumaan tähän tärkeään aiheeseen kello 11—13.