Täysistunto 64/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Pirkko Mattila (ps):

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys lento- ja meripelastusyhteistoiminnasta arktisilla alueilla koskee valtioiden välistä sopimusta napapiirin pohjoispuolella nimenomaan ihmishengen pelastamisesta. Tästä on hallintovaliokunta antanut mietinnön kuullen laajasti pohjoisia osapuolia. On hyvä, että tämä sopimus ja lainsäädäntö saatetaan voimaan, koska on kyse myös laajasta ja harvaan asutusta alueesta pohjoisessa, jonne on tulossa tulevaisuudessa varmasti lisääntyvää teollisuutta, niin kuin täällä salissa on paljon keskusteltu, Koillisväylä aukenee jne.

Ei tietenkään tässä ole mahdollista lausua muuta kuin ihmishenkien pelastamisesta, niin kuin sopimus kuuluu, mutta mielestäni on syytä muistaa, millaisessa riskiyhteiskunnassa elämme. Toki Suomi on mukana ympäristöriskien torjunnassa kansainvälisin sopimuksin, mutta silti toivoisin, että jatkossa valtiot kiinnittävät huomiota sekä ihmishenkiin että ympäristöasioihin vaikkapa samassa sopimuksessakin, sillä ympäristöstähän ihmisen elämä loppujen lopuksi on kiinni, ja tämä pohjoinen, niin kuin tässä on moneen kertaan tänä iltana mainittu, on se kasvava alue myös teollisuuden osalta.


Kalle Jokinen (kok):

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esitys lento- ja meripelastusyhteistyöstä arktisella alueella on erittäin kannatettava ja hyvä esitys. Tämähän perustuu arktisen alueen valtioiden yhteistyösopimukseen, jossa näitä lento- ja meripelastusyhteistyökäytäntöjä on käyty läpi ja niistä tehty sopimus, ja nyt sitten tätä hyväksytään.

Pohjoisen alueella, harvaan asutulla alueella, viranomaisyhteistyö on ollut vallitseva käytäntö jo vuosikausia ja vuosikymmeniä. Kun ihmiset apua tarvitsevat ja hätä on suuri, niin silloin viranomaisyhteistyön kautta on ikään kuin niitä niukkoja resursseja pystytty sitten vähän lisäämään ja tekemään yhteistyötä pelastustehtävissä.

Nyt tämä sopimus lisää tämän kansainvälisen yhteistyön luontevaksi osaksi sitä lento- ja meripelastustoimintaa, ja tämä on erittäin hyvä asia.