Täysistunto 64/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Mika Niikko (ps):

Arvoisa puhemies! Kyseinen hallituksen esityshän on tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista, joka koskee Euroopan unionin öljyvarastoja koskevaa direktiiviä. Esityksen keskeinen sisältöhän on se, että jäsenvaltioden täytyy pitää alueellaan pysyviä öljyvarastoja, joiden kokonaistaso vastaa vähintään 90 päivän keskimääräistä päivittäistä nettotuontia tai 61 päivän keskimääräistä kotimaan kulutusta esityksen mukaan. Meillä Suomessahan ovat öljyvarastot noin 5 kuukauden kestoisia, joten meillähän tilanne on erittäin hyvä.

Se, mikä tekee hyvän tästä direktiivistä myös, on se, että tämä antaa mahdollisuuden myös näille pienille öljyä tuottaville yrityksille markkinoille pääsyyn. Se on aina terveellistä, jos kilpailu jossain määrin edes lisääntyy. Lisäksi on syytä huomata myös se, että velvoitevarastointi ei lisää muita kustannuksia eikä nosta öljytuotteiden kuluttajahintoja, joten aivan kannatettava esitys.


Ari Jalonen (ps):

Arvoisa puhemies! Tässä on tosiaan direktiivistä kyse, ja kun ottaa huomioon, että meillä on huoltovarmuusvarastot vielä sitten lisäksi, niin minun mielestäni tässä kohtaa olisi syytä pohtia, voidaanko näitä järjestellä niin, että ne mahdollistaisivat semmoisen, että öljyä tuodaan maahan silloin, kun se on halpaa, ja sitä pystyttäisiin käyttämään ikään kuin puskurina. Se meidän käytettävä öljy täällä olisi halvempaa, jolloin se kenties olisi myös pumppuhinnaltaan halvempaa. Tämän meidän pakollisen käyttövälineemme, auton, käyttö olisi sitä kautta halvempaa.