Täysistunto 61/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Ari Torniainen (kesk):

Arvoisa puhemies! Viitaten lakivaliokunnan mietintöön ja etenkin sen loppukappaleeseen sekä myös tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä niin yli puoluerajojen kuin myös yli hallitus- ja oppositiorajojen käytyyn laajaan keskusteluun ehdotan asiaan seuraavan lausuman: "Eduskunta edellyttää, että vesiliikennejuopumuksen promillerajan yleistä laskemista valmistellaan siten, että poliisien ja Rajavartiolaitoksen käytettävissä olevien tarkkuusalkometrien määrää lisätään ja rangaistusmääräysmenettelyn käyttöönottoa laajennetaan."


Arto Pirttilahti (kesk):

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Ari Torniaisen erinomaista lausumaesitystä.