Täysistunto 52/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta