Täysistunto ja suullinen kyselytunti 50/2012

Alkoholin käyttö liikenteessä

Merja Kyllönen (vas):

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Kiljunen nosti äärimmäisen tärkeän kysymyksen esille. Valitettavia uutisia olemme kuulleet viimeistenkin viikkojen aikana. Tänä keväänä ja viimeistään syksyn aikana hallitus tulee käymään keskustelun liikenneturvallisuuden periaatteista ja tekemään periaatepäätöksen, jossa linjataan yhteisesti myös tätä promilleasiaa, joten kehotankin kaikkia edustajia valppauteen ja edunvalvontaan omalta osaltaan omissa ryhmissään sen suhteen, että minkälaiseen linjaukseen hallitus promillekeskustelussa tämän vuoden aikana loppupelissä päätyy.

Edelleen ajan vahvasti sitä mallia, että nollatoleranssi liikenteessä on se ainoa, joka on oikea viesti kansalaisille, että alkoholi ja liikenne eivät sovi yhteen.

Me teemme erittäin vahvaa yhteistyötä oikeusministeriön, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa tämän vuoden aikana siitä, että me löydämme yhteisesti ne ratkaisut sekä alkoholiongelman hoitamisen osalta mutta ennen kaikkea sitten myös liikenneturvallisuuden kehittämisen osalta. Siihen tarvitaan koko meidän joukkuettamme, ja uskon, että meillä on riittävän leveät hartiat sitä työtä yhdessä tehdä.


Anneli Kiljunen (sd):

Arvoisa herra puhemies! Päihteiden käyttö Suomessa on vakava ongelma. Se aiheuttaa suuria vahinkoja ja kärsimyksiä käyttäjälle itselleen, hänen lähimmäisilleen sekä myös täysin ulkopuolisille ihmisille.

Päihdeongelma on valitettavasti myös liikenteessä. Tänäkin keväänä on uutisoitu useita pahoja rattijuopumustapauksia, joista pahimmat ovat johtaneet viattomien ihmisten kuolemaan. Kyse on toisaalta puutteellisesta päihdehoitojärjestelmästä ja tuesta, mutta ensisijaisesti kyse on kuitenkin ihmisten asenteista. Ihminen tekee oman valinnan, kun hän tarttuu rattiin juopuneena. Alkoholin käyttö liikenteessä tulisikin tuomita tiukasti, ja yhteiskunnan tulisi antaa vahva viesti siitä, että ajaminen ja alkoholi eivät sovi yhteen.

Kysynkin ministeri Kyllöseltä: Olette puhunut siitä, että liikenteen promilleraja tulee pudottaa nykyisestään. Aikooko hallitus toimia asiassa konkreettisesti, jotta alkoholin käyttö liikenteessä vähenisi?