Täysistunto 46/2012

Satamien kilpailukyky

Jukka Kopra (kok):

Arvoisa herra puhemies! Tulli julkaisi tänään uusia tilastoja Suomen tavaraviennistä. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Suomen läpi vietiin 12 prosenttia vähemmän transitiotavaraa kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Erityisesti autojen vientimäärä Suomen läpi on tippunut 51 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Samaan aikaan Venäjällä sijaitsevan Ust-Lugan sataman kautta kuljetettujen autojen määrä lisääntyi 70 prosenttia.

Suomen satamaverkko on nykyisellään todella laaja, ja se puolestaan heijastuu siihen, etteivät satamamme pysy välttämättä kansainvälisessä kilpailussa mukana. Rahti on kuitenkin tuonut meille paljon tuloja, mutta Tullin uudet luvut näyttävät, että Venäjältä tuleva kilpailu on Suomelle suuri haaste. Kysyisinkin ministeri Kyllöseltä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta satamamme pysyvät kilpailukykyisinä myös lähivuosina?


Merja Kyllönen (vas):

Arvoisa herra puhemies! On selvää, että jokainen maa pyrkii kehittämään omia satamiaan, ja Venäjä ei ole siinä millään muotoa poikkeus. Ust-Lugan sataman kehitys on jatkunut vahvana sen valmistumisen jälkeen, ja tällä hetkellä tilanne on se, että varsinkin tämän autotransiton osalta ollaan kirjaimellisesti menetetty lähes puolet siitä kapasiteetista, mitä aiemmin meidän satamien kautta liikkui. Meillä on tavoitetila yhteisesti hallituksessa liikennepoliittisen selontekotyön myötä ollut se, että suomalaisia satamia ja satamapolitiikkaa on kehitettävä. Totuus on kuitenkin se, että satamat ovat kuntien ja kaupunkien hallinnassa, ja meidän vaikutusmahdollisuutemme ovat hyvin pitkälle siinä logistiikan kehittämisessä, ja siihen hallitus on vahvasti sitoutunut ja aikoo paukkujansa tulevina vuosina laittaa.