Täysistunto ja suullinen kyselytunti 39/2012

Kaupan alan kilpailun lisääminen

Timo Heinonen (kok):

Arvoisa puhemies! Tuoreen selvityksen mukaan maamme ruokakauppa on Euroopan keskittyneintä. S-ryhmän ja Keskon markkinaosuus on jo yli 80 prosenttia, ja ne hallitsevat kahdestaan päivittäistavarakauppaa. 20 vuodessa ruokakauppojen määrä on vähentynyt 6 000:sta reiluun 3 000:een, ja nyt jättimyymälät vastaavat jo puolesta ruuan myynnistä ja hakkaavat samaan aikaan 150 miljoonaa vain ruuan hintamainontaan. Samaan aikaan 10 vuodessa, vuodesta 2002 vuoteen 2012, ovat suomalaisen ruokakaupan ostoskorin hinnat nousseet 65 prosenttia. Mihin toimenpiteisiin hallitus on valmis ryhtymään, että kaupan alalle saataisiin lisää tervettä kilpailua?


Lauri Ihalainen (sd):

Arvoisa puhemies! Kysymys on sekä ajankohtainen että tärkeä. Hallitus kehysriihessään sopi terveen kilpailun toimintaohjelman rakentamisesta Suomeen, perustuu hallitusohjelmaan. Siinä on kolme isoa asiaa: nämä vähittäistavarakaupan keskittymiseen liittyvät haasteet — niin kuin totesitte, noin 80 prosenttia on kahden ketjun hallinnassa — ja toiseksi, mitä muita lainsäädännöllisiä toimia tarvitaan terveen kilpailun edistämiseksi muilla aloilla, ja kolmanneksi, miten sitten yksityisten ja julkisten palvelujen tämmöistä tasavertaisuutta tuottamistavassa voitaisiin kehittää.

Kilpailuvirasto teki erittäin kattavan vähittäistavarakauppaa koskevan selvityksen, kylläkin rajatuilta osilta, ja siinä kyllä kävi ilmi, että tämä ostajavoima on aika vankka suhteessa elintarviketeollisuuteen, suhteessa tuottajiin ja toisaalta suhteessa kuluttajiin. Meillä on tarkoitus nyt tämä laittaa työn alle jo tämän kevään aikana niin, että me voisimme pureutua vähittäistavarakaupan tämäntyyppisiin ongelmiin ja saada tervettä kilpailua ja huolehtia siitä, että sitä määräävää markkina-asemaa ei kenellekään tule. Työ on pantu liikkeelle.