Täysistunto ja suullinen kyselytunti 23/2005

Toisen asteen opiskelijoiden opintotuki

Anneli Kiljunen (sd):

Arvoisa herra puhemies! Täällä on keskusteltu pari viikkoa sitten korkeakouluopiskelijoitten opintotukiuudistuksesta. Opiskelijat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä he opiskelevat. Olemme voineet todeta, että toiseen asteen opiskelijoille ei ole tulossa mitään uudistuksia. Nykyisen lain mukaan alle 20-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintorahaa myönnettäessä vanhempien tulot otetaan huomioon toisin kuin korkeakouluopiskelijoiden. Tämän lisäksi opintorahaa vähentävä vanhempien vuosittainen tuloraja yhteensä on vain 27 300 euroa. Tätä tulorajaa ei ole tarkistettu 12 vuoteen. Kysynkin kulttuuriministeri Karpelalta:

Aikooko hallitus parantaa toisen asteen opiskelijoiden toimeentuloa ja ryhtyä näiden epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiseen?


Tanja Karpela (kesk):

Arvoisa puhemies! Kun tuota pakettia eduskunnalle esittelimme, niin yksi pääsyy, miksi sen eduskunnalle toimme, oli opintojen pitkittyminen. Uskon, että opintojen pitkittymiseen nuo lääkkeet tepsivätkin, mutta toisen asteen opiskelijoilla on tässä suhteessa hieman erilainen tilanne. Toisen asteen opiskelijoilla ei ole nähtävissä samanlaista opintojen pitkittymistä, mikä on tietenkin positiivinen asia, mutta tästäkin huolimatta katson, että tämä edustajan esille nostama asia on seikka, joka on myös huomiotani kiinnittänyt, ja tästä olemme hallituksen piirissä keskustelleet, mutta toki on niin, että varojen puitteissa tässä on elettävä.


Anneli Kiljunen (sd):

Arvoisa herra puhemies! Hallitus esittää, että opintolainavähennys kohdistuisi ainoastaan ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille. Toisen asteen opis­kelijat ottavat myös lainaa opiskelua varten. Miksi opintolainavähennystä ei ole mahdollistettu myös toisen asteen opiskelijoille?


Tanja Karpela (kesk):

Arvoisa herra puhemies! Tähän juuri edellä vastasin. Eli tämä, että opinnot pitkittyvät, on huomattavasti yleisempää lähinnä yliopisto-opiskelijoilla, ei niinkään paljon myöskään ammattikorkeakouluopiskelijoilla, mutta toisen asteen opiskelijoilla ei saman kaltaista opintojen pitkittymistä ole ollut nähtävillä. Tässä on eräs syy, joka on varmasti vaikuttanut siihen, minne näitä konkreettisia toimia on osoitettu, ja toinen syy on myös se, kuten edellä jo vastasinkin, että varojen puitteissa tässä valitettavasti on jouduttu elämään. Ei asiaa haudattu ole. Siitä varmasti tulemme niin ikään keskustelemaan sitten budjettikäsittelyn yhteydessä, ja tulen itse tämän asian myös sitten kesällä budjettikäsittelyn yhteydessä vielä esille tuomaan.


Minna Sirnö (vas):

Arvoisa puhemies! On hyvä huomata, että hallitus on oppiva elin. Kaksi viikkoa sitten, kun vasemmistoliitto teki laki­aloitteen juuri tästä aiheesta, silloin ministeri Karpela ei maininnut sanaakaan siitä, että hallituksen on tarkoitus korjata tätä epäkohtaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoitten suhteen.

Olisi hyvä tietää, mitkä ne konkreettiset suunnitelmat ja aikataulut ovat, jotta tämä opiskelijoitten tilanne todellisuudessa saadaan korjatuksi, ja missä vaiheessa hallituksen esitys on tulossa tänne käsittelyyn, jotta voimme käsitellä sitä rinnan vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tekemän aloitteen kanssa.


Tanja Karpela (kesk):

Arvoisa puhemies! Edustajalle vastattakoon, että kyllä tästäkin asiakokonaisuudesta lausuin ja oman kantanikin kerroin. Tilanne on seuraavanlainen: Budjetin käsittelyssä käymme läpi ne taloudelliset mahdollisuudet, joita vielä tällä vaalikaudella löytyy. Tietysti minä tulen asian ottamaan esille, ja nähtäväksi sitten jää, millä tavalla tässä kohtaa pääsemme eteenpäin. Toki on myös niin, että vaikka keskustelemme pelkästään taloudellisesta tilanteesta, niin uskoakseni näihin seikkoihin vaikuttaa moni muukin toimenpide, myöskin sellaiset toimenpiteet, jotka eivät kuulu kulttuuriministerin toimialaan vaan muiden ministeriöiden hallinnonalaan. On varmasti hyvä katsoa, miten tällaiset eri tuet ja toimet ovat yhteensovitettavissa, joilla voitaisiin puuttua tähän taloudelliseen tilanteeseen.


Kaarina Dromberg (kok):

Arvoisa puhemies! Tämä toisen asteen opiskelijoiden opintotuki on ollut vuosikausia keskustelussa, ja siitä on tehty selvityksiäkin ministeriöissä. Ihmettelen, eikö ministeri Karpela ole tähän asti ottanut sitä asiaa esille, koska se on niin polttava kysymys ja Kelassakin myönnetään, että tämä on epäoikeutettua näille toisen asteen opiskelijoille. Kertokaa nyt se aikataulu. Nämä selitykset nyt ei mene kyllä meihin. (Ed. Elo: Miksi Dromberg ei tehnyt ehdotusta?)


Tanja Karpela (kesk):

Arvoisa herra puhemies! Ed. Dromberg on aivan oikeassa, että vuosikausiin ei tähän asiaan ole todellakaan puututtu. Tämä hallitus on moneltakin osin korjannut ja parantanut niitä asioita, joita ei aikaisempina vuosina ole todellakaan korjattu eikä toteutettu. (Hälinää) Tulemme varmasti näistä asioista keskustelemaan ja katsomaan, mitä nyt vielä niiltä edellisiltä vuosilta on jäänyt tekemättä.