Suullinen kyselytunti 191/2002

Yrittäjien sukupolvenvaihdokset

Toimi Kankaanniemi (kd):

Arvoisa puhemies! Yritysten ja osin maatilojen sukupolvenvaihdokset ovat aikamoisessa kriisissä ja tilanne pahenee jatkuvasti. Eduskunta viimeksi viime syyskuussa hyväksyi lausuman, jossa edellytettiin, että perintö- ja lahjaverotuksessa varallisuuden arvostussäännökset muutetaan niin, että sukupolvenvaihdosten suma saadaan hoidettua mahdollisimman nopeasti ja joustavasti ja näin turvattua yritysten jatkuvuus ja työpaikkoja mittava määrä.

Arvoisa puhemies! Kysyn: Onko hallitus valmistellut tällaisen lakimuutosesityksen, jota eduskunta on monta kertaa edellyttänyt, ja milloin asia hoidetaan?


Sauli Niinistö (kok):

Arvoisa puhemies! Näitä sukupolvenvaihdostilanteita on tämän hallituksen toimesta helpotettu muun muassa keventämällä säännöstä siitä, kuinka paljon osakekannasta pitää olla. Tähän asiaan liittyy myöskin perintöoikeudellisia ongelmia, joista oikeusministeri varmasti tietää paremmin, ja tietysti myöskin se seikka, että kaikki muut, siis ei-yritysvarallisuutta perivät ihmiset, maksavat täyden perintöveron. Se on eräänlainen tasavertaisuuskysymys myöskin.

Mutta sukupolvenvaihdoksia on kevennetty. Jos jatkossa vielä aiottaisiin keventää, niin nähdäkseni ainoat mallit, jotka olisivat käyttökelpoisia, olisivat sellaiset lykkääntyvän verotuksen periaatteet, joissa edellytettäisiin sitten, että sukupolvenvaihdoksesta pidetään myöskin sen vaihdoksen jälkeen kiinni ainakin tietty määräaika uhalla, että mahdollinen veronkevennys muutoin laukeaa.


Toimi Kankaanniemi (kd):

Arvoisa puhemies! Juuri näin on tietysti tehtävä, että yrityksen jatko on säädettävä edellytykseksi kevennykselle. Mutta eduskunta hylkäsi tämän perintökaaren muutoksen suosiolahjasta, jota edellinen Lipposen hallitus ja nykyinen yrittivät viedä täällä läpi. Siinä yhteydessä todettiin, että tätä kautta asiaa ei voida saada järkevällä tavalla hoidettua.

Mutta silloin eduskunta todellakin yksimielisesti totesi, että verotuksessa nimenomaan nämä varallisuuden arvostussäädökset korjaamalla, panemalla järkevälle tasolle, ottaen huomioon 90-luvun arvojen nousut muun muassa, saadaan tämä ongelma käytännössä varsin hyvin ratkaistua. Väitän, että se ei tule valtiolle kalliiksi, koska tämä tulee kalliiksi, että mitään ei tehdä, jolloin yrityksiä ja työpaikkoja menetetään ja suurella rahalla sitten yritetään rakentaa uusia työpaikkoja.

Näkeekö ministeri Niinistö todella tämän näin, että nyt ei tarvitsekaan tehdä juuri mitään?


Sauli Niinistö (kok):

Arvoisa puhemies! Kaikki vero-ongelmat tietysti saadaan poistettua, jos verotus poistetaan. Ei ole ongelmiakaan, mutta ei ole täälläkään puhuttavaa.

Kuten totesin, sukupolvenvaihdoksia on helpotettu selkeästi tämänkin hallituksen aikana, ja kun te kertasitte, että päädyttiin tietynlaiseen tasavertaisen kohtelun ongelmaan tuossa suosiolahjassa, niin kyllä se verotuksessakin toimii, toisella tavalla vaan. Joku voi kysyä, miksi hänen saamastaan saman arvoisesta omaisuudesta perintövero tai lahjavero on huomattavasti suurempi kuin yritysvarallisuudesta. Ei sekään ole ihan yksinkertainen kysymys.


Sinikka Mönkäre (sd):

Arvoisa puhemies! Se on väärä tieto, että yritysten sukupolvenvaihdosten eteen ei olisi mitään tehty. On tehty paljon muuta, jos verotusrintamalla ei ole tehty sitä, mitä ed. Kankaanniemi haluaisi. Finnveran yrittäjälainaa käytetään tällä hetkellä enemmän kuin koskaan ennen sukupolvenvaihdoksiin. Erilaista neuvontaa on lisätty, niin että te-keskuksissa on käytettävissä Viestinvaihto-tuote, joka kouluttaa, opettaa, ennakoi yritysten sukupolvenvaihdoksissa. Aikuisten oppisopimuskoulutusta on mikroyritysten jatkajan löytämiseen lisätty ja tällä tavalla on lähdetty valmistamaan kenttää siihen edessä olevaan isoon haasteeseen, joka yritysten sukupolvenvaihdoksissa on.


Hannu Aho (kesk):

Arvoisa puhemies! Eikö olisi kuitenkin järkevää tässä erottaa perintökysymykset, koska kuitenkin meillä 50 000—60 000 pk-sektorin yritystä odottaa sukupolvenvaihdoksia, että yrityksille saataisiin jatkaja. Jos nämä sekoitetaan jatkuvalla syötöllä, uskon, että tällä konstilla me emme pääse eteenpäin näissä asioissa.

Pystyttäisiinkö nämä erottamaan ja sitä kautta antamaan piristysruiske yrityksille ja käsiteltäisiin eri lakina perintökysymys, koska minun mielestäni siinä sotkettiin monia asioita?


Sauli Niinistö (kok):

Arvoisa puhemies! Niin, sotkettiinko täällä eduskunnassa silloin eri asioita? Se oli varmasti osin eettinenkin ongelma kansanedustajille eli ymmärrettäväkin. Mutta ei siitä sillä vapauduta, että kerrotaan, että käsitellään nämä asiat nyt vain erikseen. Aina niitä tulee.