Täysistunto ja suullinen kyselytunti 141/2010

Selvityksen saaminen Euroopan keskuspankin toimista talouskriisin hoidossa

Markku Uusipaavalniemi (ps):

Arvoisa puhemies! Valtiovarainministeri Katainen, Euroopan keskuspankin rooli kiinnostaa yhä useampaa. Talousvaliokunta on tuloksetta yrittänyt saada kunnollista selvitystä Ekp:n toimista, vaikka yksityiskohtaisten tietojen tulisi olla aina käytettävissä automaattisesti tuista päätettäessä. Kun Kreikka päätettiin nostaa tikunnokkaan, niin Ekp oli jo kuukausia myöntänyt rajattomasti luottoja pankeille 1 prosentin korolla. Valtiot maksoivat samaan aikaan liki 10:tä prosenttia, jotkut jopa yli. Ekp lainoitti Irlannin pankkeja 130 miljardin edestä, kunnes päätti äkillisesti tulla ulos ja sanoa, ettei Irlanti enää selviä. Sen jälkeen tiedämme, mitä tapahtui.

Ekp:n luvalla Irlannin keskuspankki on myöntänyt 51 miljardin edestä keskuspankkirahaa. Annettiinko Kreikalle sama mahdollisuus? Saammeko mahdollisesti selvityksen Ekp:n toimista ja roolista talouskriisin hoidossa?


Jyrki Katainen (kok):

Arvoisa puhemies! Tämä kuuluu ihan puhtaasti Suomen Pankin rooliin. Valtiovarainministeriöllä tai hallituksella ei ole minkäännäköisiä mahdollisuuksia velvoittaa Ekp:tä tai Suomen Pankkia toimimaan jollakin tavalla. Tämä kuuluu ihan suomalaiseen lainsäädäntöön.

Mutta toivon, että saatte kaikki tarvittavat selvitykset. Uskon, että siellä on mahdollisuus ihan pikaisestikin palvella talousvaliokuntaa ja eduskuntaa sen toiveiden mukaisesti, mutta kehotan ottamaan yhteyttä Suomen Pankkiin.


Markku Uusipaavalniemi (ps):

Arvoisa puhemies! Joulukuun alussa eduskunta siunasi käytännössä merkittävästi budjettivallan siirtoa pois Suomesta. Komissio, Ekp ja Imf ovat jo ohjailemassa budjetin laadintaa Kreikassa ja Irlannissa. Ne myöskin ohjailevat, mitä valtion omaisuutta siirretään markkinavoimien omistukseen ja mitä palveluja yksityistetään. Imf:llä ei pitäisi olla mitään asiaa näihin päätöksiin, ja Ekp:nkin rooli on vähintäänkin kyseenalainen. Ministeri Katainen, aiotteko pitää huolen, että eduskunta saa selvityksen Ekp:n toimista ja roolista?


Jyrki Katainen (kok):

Arvoisa puhemies! Teidän täytyy nyt ihan ymmärtää se, että keskuspankki on itsenäinen. Täällä on itse asiassa pankkivaltuutettuja, jotka pystyvät teitä palvelemaan, jos Suomen Pankki ei muuten palvele. Mutta uskon, että Suomen Pankki kyllä ihan palvelee.

Mitä tulee sitten tähän kysymyksen alkuosaan Imf:stä, että sillä ei pitäisi olla mitään roolia Kreikassa, kyllä sillä on silloin, kun se rahoittaa Kreikkaa. Suomi sai erityisen kovan väännön jälkeen Imf:n mukaan Kreikka-pakettiin, ettei eurooppalaisten valtioitten tarvinnut yksin kantaa sitä vastuuta. Silloin, kun rahoittaja on mukana, niin kyllä sillä on myös sananvaltaa siinä, miten pitää tehdä, varsinkin jos tähän mennessä on hoidettu asioita leväperäisesti.

Imf on toki oppinut vuosien varrella, että se ei puutu yksityiskohtaisesti asioihin. Sille on olennaista se, että itse tavoite saavutetaan, mutta se antaa käytännön valintojen ja implementoinnin olla siellä, minne ne kuuluvat, eli tässä tapauksessa Kreikan parlamentissa.


Jouko Skinnari (sd):

Arvoisa puhemies! Pitää paikkansa, niin kuin valtiovarainministeri sanoi, että Euroopan keskuspankin asioissa Suomen Pankki ja pääjohtaja Erkki Liikanen ovat se toimija. Kyllä hän on sekä pankissa järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa että myös täällä eduskunnassa kaikille kansanedustajille järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa ollut paikalla ja myös samalla sitten Finanssivalvonta.

Mutta se, mikä tässä nyt kuitenkin minua on ruvennut vaivaamaan, on tämä vaiteliaisuuspyyntö, joka valtioneuvoston taholta muun muassa nyt tässä viime perjantaina oli suuressa valiokunnassa ja jolla pyritään siihen, että ainoastaan valtiovarainministeri on asiantuntijana eri valiokunnissa ja muita asiantuntijoita, jos vaiteliaisuuspyyntö otetaan tarkasti, ei voida kutsua paikalle eli kyseenalaistaa tätä, mitä on tehty.

Voisimmeko tässä nyt lähteä siitä, että kun on kuitenkin veronmaksajien rahoista, oli takauksia tai muuta, kysymys, niin tässä noudatettaisiin ei vaiteliaisuutta vaan että siinä olisi teksti, että mahdollisimman suurta avoimuutta, koska kyllä nämä sijoittajat ja markkinat tietävät varmasti, mitä on tapahtumassa? Hyvä, kun mekin tietäisimme tästä jotain ja myös joku muu saisi kertoa oman näkemyksensä.


Jyrki Katainen (kok):

Arvoisa puhemies! Eduskunta päättää ihan oman avoimuuslinjansa. Siihen tietysti vaikuttaa se, kuinka paljon asioista voidaan kertoa, koska niin kuin nyt olemme nähneet, ääneen ajattelu on johtanut erittäin suuriin vahinkoihin ihmisten ja valtioitten taholla. Eli sen takia en kyllä antaisi markkinavoimille yhtään enempää valtaa levittämällä spekulointeja keskeneräisistä asioista. Jos päätöstä ei ole tehty, niin en antaisi kyllä niille, jotka hyötyvät epävarmuudesta, enempää sananvaltaa. Sen takia tämä vaiteliaisuuspyyntö on ollut paikallaan, mutta jos eduskunta päätyy toisin, niin sitten pitää katsoa, kuinka toimitaan.