Täysistunto ja suullinen kyselytunti 12/2012

Päivähoidon laatu

Satu Haapanen (vihr):

Arvoisa puhemies! Alkuperäinen kysymykseni olisi koskenut nimenomaan tätä pienpuun energiatukea, mutta kuten ministeri Häkämies sanoi, hallitus etsii nyt keinoja pienpuun energiatuelle, koska komissio valitettavasti ei hyväksynyt tätä Suomen linjaa. Tämähän ei johtunut mistään puolueesta vaan nimenomaan komissiosta. Koska tämä kysymys jo käsiteltiin ja Häkämies vastasi, niin kysyisin päivähoidosta. (Naurua)

Me olemme kuulleet uutisia siitä, (Puhemies: Aika pitkä johdanto!) että päivähoidon laatu on erilainen eri puolilla maata, ja kysyisin: tulisiko säätää laki lasten päivähoidon pituudesta, ja millä tavalla takaamme tasalaatuisen, tasa-arvoisen hyvän päivähoidon joka päiväkodissa?

Tässä on ollut parikin puheenvuoroa, joissa on viitattu edellisiin kysymyksiin. Toivon, että keskityttäisiin tässä arvokkaassa minuutissa aina siihen jäljellä olevaan aiheeseen, joka halutaan nostaa esille.


Paula Risikko (kok):

Arvoisa herra puhemies! Tämä kysymys kuuluu varsinaisesti peruspalveluministerille, mutta vastaan kuitenkin. Elikkä todellakin tämä päivähoitoasia: Meillähän on olemassa päivähoidon laatusuositukset ja meillä on myöskin päivähoitoa koskeva lainsäädäntö. Siellä ei varsinaisesti sanota just siitä, mihin te nyt viittaatte, eli aikataulu- ja tämän tyyppisestä, mutta viittaan niihin laatusuosituksiin. Nyt kun tehdään varhaiskasvatuslakia ja päivähoidon hallinto siirtyy tuonne opetusministeriön puolelle, niin varhaiskasvatuslainsäädännön ohella katsotaan myöskin laatunäkökulmia entistä tarkemmin, mutta viittaan niihin laatusuosituksiin, mitä on olemassa. Aika paljonhan on kiinni myöskin siitä, miten vanhemmat ottavat asian ja kuinka paljon perheen ja työn yhteensovittaminen vaatii sitä päivähoitoa. Monia asioita — se ei ole yksin päivähoidon vika, niin sanotusti, vaan myöskin riippuu siitä, miten perheet asian järjestävät.